KAYIT KOŞULLARI ve ÜCRET

Kimler Başvurabilir?

İTÜ Bilgi Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programına, herhangi bir üniversitede lisans eğitimini tamalamış herkes başvurabilir. Başvuru aşamsında adayların diplomaları ya da çıkış belgeleri gerekli olduğundan, adayın başvuru sırasında mezun olduğunu belgelemesi veya programıza kesin kayıt tarihinde mezun olabileceğine ilişkin durumunu belgeleyebilmesi zorunludur.
Yaklaşık 20 yıldır yürütülen bu program mezunu öğrenciler çok çeşitli lisans diplomalarına sahiptirler:

 • Çevre Mühendisliği
 • Sosyoloji
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Tıp
 • Endüstri Mühendisliği
 • İşletme
 • Ekonomi
 • Psikoloji
 • Matematik
 • Fizik
 • ve diğerleri... 

Ön kayıt: http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/luikinciogretim/basvuru/

Başvuru Koşulları
İTÜ Bilgi Teknolojileri Yüksek lisans programı başvuruları ile ilgili güncel ön koşul bilgilerine her yıl Nisan-Ağustos ayları arası İTÜ SIS öğrenci işlerinin linkte verilen sayfasında bulunan 
"Lisansüstü Başvuruları Lisansüstü Başvuru Duyurusu (2.Öğretim (Tezsiz))"
kısmından erişilebilir. 

Geçtiğimiz yılın başvuru koşulları:

 • ALES Sayısal Puanı minimum 55 olmalıdır.
 • Açık öğretim ve Eğitim Fakülteleri mezunları öğrencilerine kapalıdır.
 • İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri gereklidir(TOEFL PBT:523, TOEFL CBT:183, TOEFL IBT:70, YDS/YÖKDİL:65 veya İTÜ'nün Yaptığı Yabancı Dil Sınavları: 65)

İTÜ Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Başvurular ve ayrıntılı bilgi için lütfen buraya tıklayınız.

 • Her aday en fazla 3 tercih yapma hakkına sahiptir.
 • Birden fazla aday numarası alarak ve onaylatarak 3 tercih hakkını aşma girişiminde bulunan adayların ön kayıtları geçersiz sayılacaktır.
 • Öğrenci birden çok bölümde mülakata kabul edilip mülakat sonucunda birden çok bölüme asıl kayıt yaptırma hakkı kazanırsa; yaptığı ön kayıt tercih sırasına göre otomatik olarak yerleştirilecektir.


Ön kayıt İçin Gerekenler


* Ön kayıt başvuruları için gerekli belgeler A4 zarf içinde teslim edilmeli ve zarfın üzerine aşağıda belirtilen dokümanlar doldurularak çıktısı yapıştırılmalıdır. "Dosyanın hazırlandığı Program" kısmına öğrenci zarfı tercih ettiği programlardan hangisi için hazırladığını yazacaktır.

* Adaylar yukarıda belirtilen zarflardan baþvurdukları program sayısı adedi kadar hazırlamalıdırlar ve zarfların hepsinin içinde aşağıda belirtilen belgeler olmalıdır. Örneğin üç programa başvuran bir aday yukarıdaki belirtildiği gibi hazırlanmış üç adet zarf oluşturmalı ve zarfların hepsinin içinde aşağıda belirtilen belgeler olmalıdır. 

1. Aslı ibraz edilmek şartıyla diploma veya çıkış belgesinin fotokopisi. 
Bu belgeyi asıl kayıtlara kadar getirebilecek öğrencilerin de ön kayıtları alınacaktır. Mülakat sonucu bir programa kayıt yaptırmaya hak kazandığı halde asıl kayıtlarda diploma veya çıkış belgesi getiremeyen adayların asıl kayıtları yapılmaz. 
2. Aslı ibraz edilmek şartıyla mezun olduğu tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan dersleri ve notları gösterir belgelerin fotokopisi. 
3. Aslı ibraz edilmek şartıyla en son okuduğu / mezun olduğu kurumdaki disiplin durumunu gösterir belgenin fotokopisi. 
4. Aslı ibraz edilmek þartıyla (ALES) sınav sonuç belgesinin fotokopisi. 
(ALES sayısal notu 45 taban puandan az olamaz, geçerlilik süresi 2 yıldır. Sadece yabancı uyruklu öğrenciler için GMAT veya GRE sonuç belgesi kabul edilebilir.) 
Yüksek öğrenimini bitirdikten sonra ara vermeden doktoraya başvuranlar için 2 yıl şartı aranmamaktadır. Mevcut LES belgeleri ile başvurabilirler. 
5. Aslı ibraz edilmek şartıyla İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senato'su tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgeler den birinin fotokopisi. 
Eğer öğrenci ön kayıt sırasında İngilizce Yeterlik Belgesi getiremiyor ise İTÜ Yabancı Diller Okulunun açacağı İngilizce Yeterlik Sınavına girmesi gerekmektedir.
6. İki adet referans mektubu . Bunlardan en az biri öğrencinin beraber çalıştığı öğretim üyelerinden birisi tarafından yazılmış olmalıdır. 


         ​ 
Ücretler
İTÜ Bilgi Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı ücretli bir programdır. Ücret 3 dönemi de kapsamaktadır. 2021-2022 öğretim yılı için belirlenen ücret ise ders başına 2.700TL'dir (toplam 10 ders için 27.000TL). Eğitim ücreti, her dönem başında alınan kredi sayısıyla orantılı olmak üzere toplam 3 taksit şeklinde ödenir.